<- โรงเรียนลำปาววิทยาคม  ต.ดอนสมบูรณ์  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120  โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047, 0 - 4360 - 1080 ->ข่าวเด่นวันนี้ ข่าวเด่นวันนี้

 
     
   

   

 
       
         
     

การติดต่อ  สามารถติดต่อได้ที่

   
             
     

         โรงเรียนลำปาววิทยาคม

     
                      ต.ดอนสมบูรณ์      
                              อ.ยางตลาด      
                                   จ.กาฬสินธุ์      
                                      46120      
  ข้อมูลทั่วไป                                       โทร. 0 - 4360 - 1047 , 0 -4360 -1080      
  ประวัติโรงเรียน                                       แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047      
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย           นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  
นโยบายการบริหาร  

การติดต่อทางอีเมลล์(e-mail) สามารถติดต่อได้ที่

    ผู้อำนวยการโรงเรียน  
  โครงสร้างการบริหาร            
  โครงสร้างหลักสูตร                 สำนักงาน  lampaowit@hotmail.com      
  ระเบียบโรงเรียน                 เว็บมาสเตอร์  mr.krumoo@hotmail.com      
  ผลงานครู - นักเรียน            
  งานทะเบียนและวัดผล  

       
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ    

การติดต่อทางอีเมลล์(e-mail) ส่งข้อความทางนี้ได้เลย ค่ะ

     
   

           กรุณาใช้คำที่สุภาพด้วยนะค่ะ

     
     
ชื่อผู้ติดต่อ :
อีเมลล์ผู้ติดต่อ :
หัวข้อ :
รายละเอียด


     
         
         
  ทำเนียบผู้บริหาร      
  คณะผู้บริหารโรงเรียน        
  คณะกรรมการสถานศีกษา         ภาษาไทย  
  คณะครู บุคลากร       คณิตศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ       วิทยาศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ       สุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มบริหารงานบุคคล       สังคมศึกษา ศาสนา
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป            และวัฒนธรรม
  ศิษย์เก่าดีเด่น       ศิลปะ
 

 

      การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

      ภาษาต่างประเทศ  
         
           
 

 

     
         
         

 
             
             
   

       
             
             
         

โครงการ SBMLD

 
           

ประจำปี พ.ศ.  2554

 
           
         
           
           
           
           
           
             
             
             
             
             
             
             
   

 

       
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
           
             
           
             
             
             
             
     

 

     
           
             
             
       
             
             
             
             
             
               
             
             
             
             
             
 

 

           
             
             
             
             
 

             
               
         
                           
                           
                           
  โรงเรียนลำปาววิทยาคม ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047, 0 - 4360 - 1080  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
  Copyrigth © 2010 Phosrisumran Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887