พิธีเปิดและปิด อบรมโครงการประกันคุณภาพภาย จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในสถานศึกษา รร.เมืองสมเด็จ ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โครงการอบรมให้ความรู้นักเรียน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู
ประจำปีการศึกษา 2557 นักศึกษาต่ต้านยาเสพติด รุ่นที่ 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คณะกรรมการออกติดตามโครงการ ถวายเทียนพรรษาวัดบ้านหัวงัว โครงการแจกแท็บเล็ต
ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2557 ประจำปีการศึกษา 2557 ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  รุ่นที่ 5 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด พิธีไหว้ครู
26 มิถุนายน 2557 ประจำปีการศึกษา 2557
สธวท. กาฬสินธุ์ ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโคกศรี พิธีปฐมนิเทศน์
มอบทุนการศึกษาและชุดนักกีฬา ประจำปี 2557 ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและ อบรมการใช้ห้อง On Demand เข้าร่วมกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2556 20 กุมภาพันธุ์ 2557 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กีฬาสีภายใน เยี่ยมคลอดน้องบราวนี่
เขตจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556 แม่กุ้ง นิลเนตร แก้วบุดดา
16 มกราคม วันครู ร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง จัดงานกิจกรรมวันคริสมาส
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
การประเมินคุณภาพภายใน แสดงความยินดีกับ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถานศึกษา ท่านรองฯ สุชีรารัตน์  กั้วสิทธิ์ ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS)
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช พิธีราชสดุดีลูกเสือ สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2556
ต้อนรับผู้อำนวยการและรองฯใหม่ มุฑิตาจิต ด้วยรักและผูกพัน ค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
    ภาษาไทย
กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง วันสุนทรภู่และวันต่อต้าน วันสถาปนาลูกเสือ 1 ก.ค. 2556
ส่วนท้องถิ่น ยาเสพติด 2556  
 ลูกลำปาวเพื่อแผ่นดิน รับน้อง ม.1 และ ม.4 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
     
ปีการศึกษา 2555    
ประเพณีลอยกระทง ทต.โคกศรี 2555 ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโคกศรี 2555 การประเมินคุณภาพการศึกษา 2555
การจัดทำทะเบียนงานวัดผล ฯ โครงการ SBMLD ใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2555
     
ปีการศึกษา 2554    
วันกิจกรรมทางวิชาการ 2554 มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 2554 กีฬาภายใน 2554
วันคริสมาส 2554 คืนสู่เหย้าลำปาว ครั้งที่ 1 2554 ประเพณีลอยกระทง 2554
เปิดศูนย์ภาษาจีน 2554 5 ธันวาคม  วันพ่อแห่งชาติ 2554 คณะครูศึกษาดูงานจังหวัดร้อยเอ็ด