คณะครู นักเรียนโรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2560  ท่านผู้อำนวยการสนั่น ภู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ   นางเยาวลักษณ์  ง่วนสน รองผู้อำนวยการ ย้ายตำแหน่งงานและคุณครูกมลรัก  สิงห์สนั่น ครูชำนาญการพิเศษ ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด วันที่ 29 กันยายน 2560   ดูภาพกิจกรรม ->

 

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน 60 กษีณวาร  เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2560  โดยมีนายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการจัดงานในการนี้มีท่านผู้อำนวยการสนั่น ภู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนลำปาววิทยาคม คือหนึ่งในผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 27 กันยายน 2560  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาฬสินธุ์  ดูภาพกิจกรรม ->

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2560  ท่านผู้อำนวยการสนั่น ภู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ   นางเยาวลักษณ์  ง่วนสน รองผู้อำนวยการ ย้ายตำแหน่งงานและคุณครูกมลรัก  สิงห์สนั่น ครูชำนาญการพิเศษ ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด วันที่ 22 กันยายน 2560  ณ หอประชุมลำปาว โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  ดูภาพกิจกรรม ->

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านผู้อำนวยการสนั่น ภู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนลำปาววิทยาคม วันที่ 3 กันยายน 2558 เพื่อใช้ในการฝึกฝนและใช้ในการแข่งขัน ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์กีฬา เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ ดูภาพกิจกรรม ->

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ " อบจ.กาฬสินธุ์ เกมส์ " ครั้งที่ 8 รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา เป็นประธานในการเปิดงาน วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ สนามกีฬากลางกาฬสินธุ์  ดูภาพกิจกรรม ->

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมลำพาน วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมลำพาน โรงเรียนลำปาววิทยาคม ดูภาพกิจกรรม ->

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ คณะครูโรงเรียนลำปาววิทยาคม ทำการนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ประจำปีการศึกษา 2558 และประชุมคณะผู้ปกครอง ชี้แจงระเบียบการปฏิบัติตน ระเบียบวินัย การจัดการเรียนการสอน แนะนำห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้ทราบ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและ พบครูที่ปรึกษา วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมลำพาน โรงเรียนลำปาววิทยาคม ดูภาพกิจกรรม ->

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาจากรั้ว ขาว - แดง ลูกลำปาวเรา วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมลำพาน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่จะออกไปศึกษาต่อและดำรงชีวิตหลังจบสำเร็จการศึกษา ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสนั่น ภู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม นำคณะนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เดินทางเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ต.นาหนองทุ่ม อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และเดินทางไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาต่อที่ สวนหินผางาม คุนหมิงเมืองไทย หรือเรียกว่าคุนหมิงเมืองเลย บ้านผางาม หมู่ 10 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย ก่อนจะเดินทางกลับโรงเรียนลำปาววิทยาคมโดยสวัสดิภาพถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย  ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายสนั่น ภู่สวัสดิ์  จัดงานมหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา นำพาสู่อาเซียน ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา เป็นประธานในการเปิดงาน  คณะครูนำนักเรียนเข้าชมและร่วมแสดงนิทรรศการร่วมทั้งผู้มีเกียรติในหน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานมีการออกบู๊ตแสดงผลงานของแต่ละประเทศในอาเซียนการแสดงศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ของแต่ละประเทศร่วม 13 ประเทศ บนเวที การแสดงโปงลางและการแสดงอีกมากมาย ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558   ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสนั่น ภู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 58 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะครูที่เข้ารับรางวัลครูดีเด่น คุณครูปานดวงใจ เนาวพันธุ์กุล รางวัลครูผู้สอนดีเด่นจากครุสภา คุณครูพรรณี ภูนารี คุณครูเจษฎา มีตา และ คุณครูสุชาติ ทิพวงค์ ครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ผู้อำนวยการ สนั่น ภู่สวัสดิ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.กริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรัก ความสมัครสมาน และสร้างสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างสนุกสนาน  ร่วมกันขับร้องเพลง จับฉลาก และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ หน้าห้องโสต ฯ   ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงในตอนเช้า ทั้งนี้ โรงเรียนลำปาววิทยาคมมายังผู้ปกครองทุกท่าน สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2558  โดยมีกิจกรรมและการแสดงอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมลำพาน  โรงเรียนลำปาววิทยาคม ช่วงเช้าวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557   ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม นำโดย นายสนั่น ภู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนลำปาววิทยาคม ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และรับพรจากพระสงฆ์ รดน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตัวเอง ณ ถนนสายบุญโรงเรียนลำปาววิทยาคม ในเช้าวันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557   ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ผู้อำนวยการ สนั่น ภู่สวัสดิ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ขึ้น ณ วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมลำพาน เพื่อทำพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  สำนึกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีแด่ปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปีการศึกษา  ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม นำโดย ท่าน ดร.กริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และท่านผู้อำนวยการสนั่น  ภู่สวัสดิ์  คณะครู นักเรียน ยินดีต้อนรับท่าน ดร.โจว  เกาหยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา (เลขานุการเอก) สถานเอกอัครราชทูตจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมคณะสถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนโรงเรียนลำปาววิทยาคม  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ หน้าห้องโสต ฯ เพื่อระลึกถึงพระคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงให้กำเนิดการลูกเสือไทย นายพิชิต เนาวพันธุ์กุล รองผู้อำนวยการ ประธานในพิธีนำประกอบพิธีถวายราชสดุดีและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม นำโดย ท่านผู้อำนวยการสนั่น  ภู่สวัสดิ์  คณะครู นักเรียน ร่วมกับชุมชนปากทางเขื่อน  เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลโคกศรี  ประจำปี 2557 ณ บริเวณเทศบาลตำบลโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ สวนสาธารณะหนองสิม บ้านโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อร่วมสืบสานบุญประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี    ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนร่วมกัน คณะครูมีความสนใจและตั้งใจในการจัดการอบรมเป็นอย่างดี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนลำปาววิทยาคม ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  นำโดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ " อบจ.กาฬสินธุ์ เกมส์ " ครั้งที่ 7 รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา เป็นประธานในการเปิดงาน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557   ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคมร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทำพิธีการฝึก, ประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา และไหว้ครู โดยได้รับเกียรติจากท่าน ถาวร ภูสมสาย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโคกศรี เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนลำปาววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557 อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่  27  สิงหาคม  2557   ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     ท่านผู้อำนวยการ สนั่น ภู่สวัสดิ์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีท่าน ผอ.กริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาครู และผู้บริหาร ให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับการวัดและประเมิลผลการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์   ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย พร้อมจุดประกายความคิดกับหลากหลายกิจกรรม นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการกิจกรรมเป็นอย่างดี บริเวณหน้าอาคารดอนหัน วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมลำพาน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์  ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงประชาชน  ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     สถานีตำรวจภูธรยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษาต่ต้านยาเสพติด รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยมีท่าน พต.ท.ศักดินันท์ มูลลมนี รอง ผกก.ป สถานีตำรวจภูธรยางตลาด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ณ หอประชุมลำพาน โรงเรียนลำปาววิทยาคม  ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยนำโปรแกรมจัดทำแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเป็นเนื้อหาในการอบรมให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครูมีความสนใจและตั้งใจในการจัดการอบรมเป็นอย่างดี ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปาววิทยาคม ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นำโดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมต้อนรับ คณะกรรมการออกติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2556 - 2557 นำโดยนายอุทัย แก้วกล้า สมาชิกสภา อบจ. กาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ  นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  พร้อมคณะ วันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ณ ณ ห้องโสต ฯ โรงเรียนลำปาววิทยาคม ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นำโดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันแห่เทียนพรรษาและต้นเงินปัจจัย เพื่อนำไปถวายเทียนพรรษา ตามโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557  ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุก ๆ ปี   วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ณ วัดบ้านหัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ ทำพิธีแจกแท็บเล็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการแจกแท็บเล็ต ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 60 เครื่อง แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 1 วันที่ 10 กรกรฎาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 กาฬสินธุ์ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนลำปาววิทยาคมจัดอบรมในโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 5 นำโดย พ.ต.ท.รณชัย อังกระโทก สว.ตำรวจสันติบาล กาฬสินธุ์ ร.ต.ต.ปกาศิต ขันชะพัฒน์, ร.ต.ต.พิทักษ์ ปิตาระเต, ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ รักสกุล, ร.ต.ต.เผ่าพงษ์ ทองงาม, ด.ต.สุโกศล มีโชติ, ดร.สว่าง ไชยสงค์ มีผู้เข้ารับการอบรม 120 คน โดยการจัดอบรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่ประชาชนห้มีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ จัดงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมลำพาน โรงเรียนลำปาววิทยาคม วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมีกิจกรรมและการแสดงมากมาย นักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ บุคลากรครู และนักเรียนโรงเรียนลำปาววิทยาคม  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557  ณ หอประชุมลำพาน โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์    ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ บุคลากรครู และนักเรียนโรงเรียนลำปาววิทยาคม  ขอขอบพระคุณสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางทองสมุทร เล็กเอกรัตน์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะมอบทุนการศึกษาและชุดนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนลำปาววิทยาคม ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557  ณ หอประชุมลำพาน   ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับชุมชนปากทางเขื่อน นำโดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ บุคลากรครู และนักเรียนโรงเรียนลำปาววิทยาคมร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโคกศรี ประจำปี 2557 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณเทศบาลตำบลโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดงานขึ้นทุก ๆ ปี  ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ ทำพิธีปฐมนิเทศนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษา จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี สมุดกระเป๋า เสื้อผ้า วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมลำพาน  ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาจากรั้ว ขาว - แดง ลูกลำปาวเรา วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมลำพาน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่จะออกไปศึกษาต่อและดำรงชีวิตหลังจบสำเร็จการศึกษา ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเข้าค่ายอบรม ในโครงการดนตรีไทยเพื่อน้อง ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 -21 มีนาคม 2557 โดยใช้โรงเรียนลำปาววิทยาคมเป็นสถานที่จัดค่ายอบรม โดยมีนักเรียน เด็ก ๆ และประชาชนในชุมนมให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก  การฝึกอบรมตามโครงการเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  ทุกคนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมตามมีความพึงพอใจและมีความสุข ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะครูและนักเรียน ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคสมทบทุนในการปรับปรุงซุ้มประตูและป้ายโรงเรียนใหม่ ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่แต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ร่วมบริจาคโดยตรงได้ที่โรงเรียนลำปาววิทยาคม หรือสายตรงท่าน ผอ.สนั่น ภู่สวัสดิ์ เบอร์โทร. 083-3732325 หรือผ่านบัญชี โรงเรียนลำปาววิทยาคม เลขที่บัญชี 404-0-73920-5 ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ ดูภาพสเก็ต ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม นำโดย นายสนั่น ภู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการเฉลิมเกียรติ ทิ้งแสน และคุณครูสุกัญญา ทองทิพย์ นำวงโยธวาทิต นำขบวนร่วมพิธีการแข่งขันกีฬาสีภายใน กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เกมส์ ประจำปีการศีกษา 2556 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธุ์ 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการให้บริการชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนรับใช้ช่วยเหลือและร่วมกิจกรรม ภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  นำโดย นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม   นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมต้อนรับ  นายสงกรานต์ ไมยวงษ์  ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนลำปาววิทยาคม  ผู้เข้าอบรมการใช้ห้อง On Demand และ เข้าเยี่ยมห้องพักทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนลำปาววิทยาคม ณ โรงเรียนลำปาววิทยาคม  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์      ภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  นำโดย นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม  ต้อนรับและเป็นสถานที่ในการจัดอบรมการใช้ห้อง On Demand โดยมี บริษัท บางกอกซอฟแวต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้ห้อง ณ  ห้อง On Demand โรงเรียนลำปาววิทยาคม  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  นำโดย นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม  เข้าร่วมงาน โครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี  2557  วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธุ์  2557 ณ โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  นำโดย นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม  จัดกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจังหวัดภาคตะวันออก และฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธุ์  2557      ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

ดูภาพกิจกรรม

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  นำโดย นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม  ขอเชิญร่วมชม  ร่วมเชียร์ และร่วมให้กำลังใจนักกีฬา  ในการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ประจำปีการศึกษา  2556   มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามากมายหลายชนิด  ทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านอย่างคับคั่ง ขอเชิญร่วมให้กำลังใจลูกหลาน พี่ น้อง ในความดูแลและปกครองของท่าน ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธุ์  2566    สนามโรงเรียนลำปาววิทยาคม  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  นำโดย นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนลำปาววิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา ที่ได้เดินทางมามอบทุนด้วยตัวเอง  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนลำปาววิทยาคม  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  นำโดย นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปเยี่ยมคลอดแม่กุ้ง นิลเนตร  แก้วบุดดา  และน้องบราวนี่ ที่จังหวัดมหาสารคาม     ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันครูประจำปี 2557 ในวันที่ 16 มกราคม โดย นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรดีเด่นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ รวมถึงแสดงความยินดีและชื่นชมในคุณงามความดีแก่ครูที่ทำหน้าที่ อุทิศตน เสียสละเวลาให้กับศิษย์ จำนวนทั้งสิ้น 232 ราย จากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 12 แห่ง ฟังการบรรยายธรรมะโดยพระอาจารย์มหาราวี จารุธัมโม จากจังหวัดสุรินทร์    ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  นำโดย นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนลำปาววิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต นายวรากรณ์   ภูอาภรณ์ ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนมอบเสื้อกีฬาให้กับคณะครูเพื่อใส่ออกกำลังกายในวัน Sport Day ทุกเย็นวันอังคาร โดยให้เกียรติเดินทางมามอบให้วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  นำโดย นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนลำปาววิทยาคม ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และรับพรจากพระสงฆ์ รดน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตัวเอง ณ ถนนสายบุญโรงเรียนลำปาววิทยาคม ในเช้าวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556         ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงในตอนเช้า ทั้งนี้ โรงเรียนลำปาววิทยาคมมายังผู้ปกครองทุกท่าน สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2557 โดยมีกิจกรรมและการแสดงอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมลำพาน  โรงเรียนลำปาววิทยาคม ช่วงเช้าวันที่ 27 ธันวาคม 2556         ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน  มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่  8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  ออกให้ ณ วันที่  3  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2556  ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โรงเรียนลำปาววิทยาคมผ่านการประเมินในครั้งนี้

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นำโดย ท่าน ผอ.ดร.เมืองคร  ศิริสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ท่าน ผอ.สรรทัศน์ ประชุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมูลวิทยาคม  ท่าน ผอ.กรองมาศ อุ่นประเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยาคม  ท่าน รองจิตรกร  โคตะวินนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนลำปาววิทยาคม วันที่ 19 ธันวาคม 2556         ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสุชีรารัตน์  กั้วสิทธิ์ ที่จะไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยท่านรองสุชีรารัตน์  กั้วสิทธิ์  ได้กล่าวอำลานักเรียนและให้โอวาทคติสอนใจแต่นักเรียนโรงเรียนลำปาววิทยาคม พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและคณะครูได้เดินทางไปส่งที่โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ด้วย                               ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับศูนย์เครือข่าย EIS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการในสถานศึกษา (English for Integrated Studies : EIS)  ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2556   โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา  เป็นประธานในการเปิดงาน    หอประชุมลำพาน  โรงเรียนลำปาววิทยาคม   ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม  จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมลำพาน เพื่อทำพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีประกอบพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรและราชสดุดี พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนลำปาววิทยาคมร่วมลงนามถวายพระพร
                                                                        ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

    โรงเรียนลำปาววิทยาคม  จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมลำพาน เพื่อระลึกถึงพระคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงให้กำเนิดการลูกเสือไทย นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  ประธานในพิธีนำประกอบพิธีถวายราชสดุดีและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ                         ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

    โรงเรียนลำปาววิทยาคมร่วมกับชุมชุนปากทางเขื่อนลำปาว ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลตำบลโคกศรี ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ สวนสาธารณะหนองสิม บ้านโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อร่วมสืบสานบุญประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 
                                                                        ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     นายจรัสศรี  ขุนทวี  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคมเป็นตัวแทนโรงเรียนลำปาววิทยาคม คณะครู นักเรียน  ในการมอบบริจาคคอมพิวเตอร์จากเงินบริจาคจัดงานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ครั้งที่ โดยมีคุณนิวัฒน์  บูรณะ  และ คุณมนเธียร  ผจงศิลป์  ศิษย์เก่ารู่นที่  1  เป็นตัวแทนในการมอบคอมพิวเตอร์  จำนวน 9 ชุด พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง  โรงเรียนลำปาววิทยาคม คณะครู นักเรียน  ขอขอบพระคุณคณะศิษย์เก่าเป็นอย่างยิ่ง
                                                                        ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม คณะครู นักเรียน ร่วมกับชุมชนปากทางเขื่อน  เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลโคกศรี  ประจำปี 2555 ณ บริเวณเทศบาลตำบลโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี  วันที่  27 - 28  พฤศจิกายน 2555 
                                                                         ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม คณะครู นักเรียน ร่วมกับชุมชนปากทางเขื่อน  เข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโคกศรี  ประจำปี 2555 ณ บริเวณเทศบาลตำบลโคกศรี  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี  วันที่  6 - 9  มิถุนายน 2555            ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม คณะครู นักเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนยินดีต้อนรับ  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  สำนักการรับรองมาตรฐานและประเมินคุภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ด้วยความยินดียิ่ง  โรงเรียนลำปาวจะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยสำนักการรับรองมาตรฐานและประเมินคุภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ระหว่างวันที่  6 - 8  มิถุนายน 2555
                                                                          ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

    คุณครูสุชาติ  ทิพวงค์ และคุณครูสงคราม  ศรัทธา เดินทางเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำระบบงานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น  รุ่นที่  1 - 5  ระหว่างวันที่  29  พฤษภาคม  - 1 มิถุนายน  2555    โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพ ฯ
                                                                          ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

 

     โรงเรียนลำปาววิทยาคม ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ลูกลำปาวทำดีเพื่อแผ่นดิน  ประจำปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 30  พฤษภาคม - 1 มิถุนายน  2555   โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา  เป็นประธานในการเปิดงาน  วันที่ 30  พฤษภาคม  2555  เวลา  13.00 น.    หอประชุมลำพาน  โรงเรียนลำปาววิทยาคม  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

 

      โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น  เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ( School Based Management For Local Development : SBMLD )  ประจำปีงบประมาณ 2555   รุ่นที่ ระหว่างวันที 22 - 25  พฤษภาคม  2555  ส่วนแผนและงบประมาณการศึกษาท้องถิ่น  สำนักประสารและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ฯ  นำโดย นายวิทยา  อัฐนาค  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                                                              ดูภาพกิจกรรม ->

 

 

 

      โรงเรียนลำปาววิทยาคม จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2555  โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการจรัสศรี  ขุนทวี  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม  เป็นประธานในการเปิดงาน  วันที่ 14  พฤษภาคม  2555  ได้รับความร่วมมือจากคณะครู  ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน                                                            ดูภาพกิจกรรม ->