โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ปูชนียบุคคล มากล้นคุณค่า ท่านผอ.สนั่น  ภู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2560  ดูวิดีโอมุทิตาจิต